Legendary Amazon : ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง – HD

ชื่อภาษาอังกฤษ : Legendary Amazon
ชื่อภาษาไทย : ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง
กำหนดฉาย : 19/07/2012

Legendary Amazons ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง เรื่องย่อ
เป็นเรื่องราวตอนที่สร้างชื่อที่สุดของขุนศึกตระกูลหยาง เรื่องราวของ มู่กุ้ยอิง (จางป๋อจือ) สะใภ้ 6 ของตระกูล ของ หยางจงเป่า (เยิ่นเสียนฉี) ที่ทนเห็นสามีและผู้ชายตระกูลหยาง ต่อสู้ในสงครามที่ไม่เห็นทางชนะ จนเธอตัดสินใจเป็นแม่ทัพหญิง นำกลุ่มสตรีผู้กล้าแห่งตระกูลหยาง เพื่อสืบทอดปณิธานของบรรพชน และออกสู่สนามรบเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชแห่งราชวงศ์ซ่ง
ภาพประกอบ Legendary Amazons ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง
ดูตัวอย่างหนัง

ดูหนังออนไลน์ :  Legendary Amazon : ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง – HD

credit & Thank for upload by nanuanmovies.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s