One In The Chamber : เพชฌฆาตโค่นเพชฌฆาต – HD

ชื่อภาษาอังกฤษ : One In The Chamber
ชื่อภาษาไทย : เพชฌฆาตโค่นเพชฌฆาต

เรื่องย่อ :
One In The Chamber เพชฌฆาตโค่นเพชฌฆาต มือสังหารสุดแสบสันคนหนึ่งที่เล่นข้างทั้งสองฝ่ายในสงครามระหว่างแก๊งมา เฟีนรัสเซีย ทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของอีกมือสังหารที่ถูกว่าจ้างมาเพื่อเก็บเขาโดยเฉพาะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s