ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 2553 : เรื่องเดียวกัน

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553
เรื่องที่ 1  : “เรื่องเดียวกัน” 

กำกับโดย : 6 ผู้กำกับ จากเรื่องแฟนฉัน

ภาพยนตร์เรื่อง “เรื่องเดียวกัน” ทีมผู้กำกับภาพยนตร์แฟนฉันเลือกที่จะนำเสนอ 3 โครงการในพระราชดำริ จากงานส่งเสริมพืชเมืองหนาว สู่การลดลงของยาเสพติด จากโคนมพระราชทาน สู่อนาคตของเด็กไทย จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สู่ชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศ หลายสิ่งในชีวิตเรามีจุดกำเนิดร่วมกันจากบุคคลผู้เป็นหนึ่ง และไม่น่าเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ถ่ายทำมา เป็นผลจากการทำงานหนักของคนแค่คนเดียว

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 เรื่องโดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง 


>> ‘ทีมผู้กำกับภาพยนตร์แฟนฉัน’ เรื่อง “เรื่องเดียวกัน”
>> ‘เหมันต์ เชตมี’ เรื่อง “ราชประชานุเคราะห์”
>> ‘นนทรีย์ นิมิบุตร’ เรื่อง “เหรียญของพ่อ”
>> ‘พิง ลำพระเพลิง’ เรื่อง “อาม่า”
>> ‘พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง’ เรื่อง “จากฟ้าสู่ดิน”
>> ‘ปรัชญา ปิ่นแก้ว’ เรื่อง “คนล่าเมฆ”
>> ‘ยุทธนา มุกดาสนิท’ เรื่อง “แผ่นดินของเรา”

ดูทั้งหมด คลิก