Chinese Dramas : Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles)

Title: 三国 / San Guo
English title: Three Kingdoms
Also known as: 三国演义 (San Guo Yan Yi) / Romance of the Three Kingdoms / The Story of Three Kingdoms
Genre: Historical drama
Episodes: 95
Broadcast network: CCTV, Jiangsu TV, Anhui TV, Chongqing TV, Tianjin TV
Broadcast period: 2010-May-01 to 2010-Jun-18

เรืองย่อ
สู่ปฐมบทแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่ของสาม แคว้นกับเวอร์ชั่นล่าสุดปี 2010
ที่รวบรวมเหล่านักแสดงชั้นนำไว้มากมาย ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน
กับเรื่องราวของประเทศจีนในขณะนั้น แบ่งแยกเป็น ๓ อาณาจักร หรือเรียกว่า สามก๊ก
อาณาจักร ของเล่าปี่ เรียกว่า “จ๊กก๊ก” อาณาจักรของพระเจ้าซุนกวน เรียกว่า “ง่อก๊ก”
และอาณาจักรของพระเจ้าโจผี เรียกว่า “วุยก๊ก” การช่วงชิงอำนาจ ความได้เปรียบ
และสงครามอันดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้น…

เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้
กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัย
ที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐
ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว
พระเจ้าเลนเต้ มีโอรส ๒ พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ
ครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่
ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮา

จึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที

เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออก
โดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่า
พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้
ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัด ตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ
จนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง
ทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป ผู้ เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตาย
แต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่า
แล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง
พระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่ง เรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจ
ในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ
ข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและ
เหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับ ไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วย
กำจัดโจโฉ แต่ถูกโจโฉจับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่นางฮกเฮาพระมเหสีของ
พระองค์ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของโจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉก็ให้จัดกองทัพไป ปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉสามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบเล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวนได้ และซุนกวนเจ้าเมืองกังตั๋งได้

เล่าปี่เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน
แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ขงเบ้ง มาเป็นที่ปรึกษา
จึงสามารถตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเสฉวนได้ส่วนซุนกวน เป็นเจ้าเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม
ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวก มายมาย เมื่อโจโฉตาย
โจผีบุตรชายของโจโฉครองตำแหน่งมหาอุปราชแทน แล้วต่อมาก็กบฏ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์
แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย
เล่าปี่ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผีเป็นกษัตริย์
จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้เมืองเสฉวนเป็นราชธานี
ซุนกวนก็ไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองกังตั๋งเป็นราชธานี

ตัวละคร /นักแสดง

– Lu Pu : Peter Ho
หลี่ปู้ (ลิโป้)-เหอยุ่นตง
– Diao Chan : Chen Hao
เตียวฉาน(เตียวเสี้ยน)-เฉินเหา
– Cao Cao : Chen Jianbin
เฉา เชา(โจโฉ) – เฉินเจี้ยนปิน
– Liu Bei: Yu Hewei
หลิวเป้ย(เล่าปี่) – หยูเหอเว่ย
– Zhuge Liang:Lu Yi
จูเก๋อเลี่ยง(จูกัดเหลียง)- ลู่อี้
– กวนอู
– Zhao Yun:Nie Yuan
จ้าวหยุน (จูล่ง)-เนี่ยหยวน
ซุนกวน
จิวยี่
ไต้ เกี้ยว
ซุนซ่างเซียน
เสียวเกี้ยว

ดูตัวอย่างซีรี่ส์

Chinese Dramas : Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles)
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 1
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 2
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 3
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 4
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 5
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 6
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 7
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 8
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 9
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 10
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 11
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 12
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 13
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 14
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 15
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 16
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 17
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 18
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 19
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 20
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 21
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 22
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 23
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 24
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 25
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 26
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 27
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 28
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 29
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 30
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 31
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 32
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 33
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 34
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 35
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 36
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 37
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 38
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 39
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 40
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 41
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 42
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 43
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 44
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 45
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 46
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 47
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 48
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 49
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 50
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 51
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 52
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 53
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 54
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 55
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 56
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 57
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 58
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 59
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 60
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 61
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 62
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 63
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 64
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 65
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 66
Three Kingdom 2010 (Thai Subtitles) Episode 67<<—Update 20-09-2012
————————————————————————————————————
Credit : MiniRobot / http://clip.munjeed.com